Stuurgroep

 

Voorzitter Corrie Driessen
Penningmeester Ad Driessen
Secretariaat en ICT Get Praut
Notulist Marleen Portegies
Leden Sue van der Heijden
Jean Reniers
Bente de Haas
Saskia Bos (KIDS)
Kim van de Vondervoort
Joop Schep
Anne Schoenmakers
Bianca Gosens
Ita Schep (TEENS)
Extra ondersteuning via GGzE De Boei en
AIC De Kempen
Pia Thijssen