Ontstaan

ONTSTAAN EN DOELSTELLING VAN DE KEMPEN SPECIALS

De Kempen Specials zijn in maart 2011 ontstaan door de samenwerking van jongerenopbouwwerk Eersel, Stichting De Boei, NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme), MSS van de GGzE (medewerkster maatschappelijk steunsysteem), MEE Zuid Oost Brabant en ouders. Een stuurgroep van ouders heeft ondertussen de volledige organisatie en begeleiding op zich genomen.

Destijds was de doelgroep van De Kempen Specials jongeren met een normale begaafdheid, in de leeftijd van 12 t/m 35 jaar. Per oktober 2016 zijn kinderen vanaf 7 jaar aan de doelgroep toegevoegd, waardoor DKS KIDS is ontstaan.

Op 28 mei 2019 zijn wij van ouderinitiatief overgegaan in een stichting. Onze naam is ongewijzigd gebleven . Wij gaan verder als Stichting De Kempen Specials. Deze keuze is gemaakt omdat er na 8 jaar een stabiele organisatie is neergezet en we op deze manier verder kunnen groeien.

Probleemstelling
Kinderen en jongeren met autisme hebben vaak moeite met sociale vaardigheden. Ze kunnen daardoor moeilijk aansluiting vinden bij clubs en verenigingen. Bij reguliere clubs worden ze vaak overschat, kunnen ze niet meekomen met de rest en haken vervolgens af. Dit kan de volgende gevolgen hebben:
Het wordt steeds moeilijker om sociale contacten te leggen en te onderhouden;
De gevolgen kunnen leiden tot weinig zelfvertrouwen, vereenzaming, verkeerde vrienden, agressie, vertier op straat, vandalisme, criminaliteit, drank, drugs, enz.
De drempel om deel te nemen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt steeds groter. De kinderen en jongeren willen geaccepteerd worden en ergens bij horen!

Doelstelling
Deze activiteiten hebben als doel kinderen en jongeren met autisme via een zinvolle vrijetijdsbesteding met elkaar in contact te brengen in een controleerbare situatie, zonder verplicht karakter, weg van professionals en in een informele sfeer.
Het beoogd effect is:
Het voorkomen van een sociaal isolement;
De ouders/mantelzorgers ontlasten van de fysieke en psychische zorg voor hun kind;
Het bevorderen van integratie in de samenleving: “regie over eigen leven”.

Meerwaarde
De meeste kinderen en jongeren met autisme willen wel contact, maar weten niet hoe ze contact moeten maken en kunnen onderhouden. Aan de buitenkant is de beperking niet altijd zichtbaar, verbaal kunnen deze kinderen en jongeren erg sterk zijn. Daardoor worden ze te hoog ingeschat. In de praktijk vallen ze echter snel door de mand. In de gemeente Eersel en de Kempen was geen geschikt aanbod voor deze kinderen en jongeren. Door het realiseren van activiteiten die aansluiten bij deze kinderen en jongeren, met als doel samen tot een zinvolle vrijetijdsbesteding te komen, hopen we dat ze in de toekomst meer en zelfstandiger kunnen participeren in de samenleving. Het biedt de kinderen en jongeren een veilige plek waar ze gezellig samen kunnen zijn, zonder steeds uitleg te moeten geven over hun beperking.

Maatschappelijke relevantie
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en meer geïndividualiseerd. Kinderen en jongeren met autisme kunnen zich daarin steeds moeilijker redden. Ouders, mantelzorgers en andere mensen uit hun eigen netwerk worden steeds meer overvraagd. Daarnaast geven de kinderen en jongeren de voorkeur om activiteiten te ondernemen met andere kinderen en jongeren met dezelfde beperking. Via deze activiteiten kunnen ze hun sociaal netwerk vergroten, waardoor o.a. mantelzorgers ontlast kunnen worden. Deelname van deze kinderen en jongeren aan de maatschappij bevordert de cohesie en de onderlinge betrokkenheid. Kinderen en jongeren durven steeds meer te organiseren en elkaar aan te spreken over ongewenst gedrag. Drempels worden weggenomen en het zelfvertrouwen van de kinderen en jongeren neemt toe. Kortom: vrienden maakt het gemakkelijker te participeren en te integreren in de samenleving en geeft regie over eigen leven.

Let op!! Wij zijn vrijwilligers en geen professionals. (ervaringsdeskundigen)

KIDS en TEENS

Er zijn 2 leeftijdsgroepen: De Kempen Specials KIDS (7 t/m 12 jaar) en De Kempen Specials TEENS (13 t/m 19 jaar). De leeftijden van de groepen is een indicatie, wij gaan daar flexibel mee om zodat het voor elk persoon passend is.

De KIDS treffen elkaar een keer per maand op zondagmiddag om samen een leuke activiteit te ondernemen. Bij de activiteiten van de KIDS worden de kinderen altijd begeleid door een van de ouders/verzorgers.

De TEENS kunnen elkaar één keer in de twee weken treffen op zondagmiddag in het pand van D’n Achterum of tijdens een outdooractiviteit.

Wij maken gebruik van de locatie D’n Achterum aan de Voortseweg 9 in Eersel.

De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers (veelal ouders, ervaringsdeskundigen of stagiaires met relevante opleiding). Ouders van deelnemers (die geen vrijwilliger zijn), worden gevraagd als er meer ondersteuning nodig is bij bv. vervoer of extra handen. De leiding/verantwoordelijkheid blijft bij de vrijwilligers liggen.

Er wordt ruim van tevoren een activiteitenprogramma opgesteld, welke wordt gepubliceerd op de eigen website. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van het aantal deelnemers, het weer, mogelijkheden bij andere organisaties, etc.

Overigens zijn jongeren vanaf 18 jaar welkom bij Iets Drinken Eersel op elke eerste woensdagavond van de maand. Wij ondersteunen Iets Drinken. Dit is een belangen organisatie voor volwassenen met een normale tot hoge begaafdheid, met autisme.
Een netwerkborrel die landelijk actief is.

Zie voor meer info www.ietsdrinken.nl of komende data in Eersel bij het onderdeel TEENS.