info voor nieuwe leden TEENS (vanaf 12 jaar)

Op de eerste plaats van harte welkom bij De Kempen Specials TEENS.
Hier lees je meer informatie voor DKS TEENS, over ons en onze activiteiten.
Wie zijn wij? Wij zijn een aantal vrijwilligers (ouders/ervaringsdeskundigen) die jullie een chill-moment en leuke activiteiten (door jullie zelf bedacht) in jullie vrije tijd aan willen bieden. Ons doel is de sociale contacten voor jullie met andere jongeren met een diagnose in het autistisch spectrum te vergroten. Immers de anderen begrijpen jou en je gedrag. De ervaring leert dat het soms voor jullie moeilijk is om contact te hebben met leeftijdsgenoten. Nou…….., daarom zijn wij er speciaal voor jullie. Je kunt je veilig voelen bij je mede clubgenoten en dat is super belangrijk. Twee keer per maand komen wij op zondagmiddag bij elkaar om te chillen of om samen een activiteit te ondernemen. De eerste zondag van de maand is het chillen en de derde zondag van de maand een activiteit. Een enkel keer kiezen we voor een avond afhankelijk van de activiteit. Met uitzondering van de feestdagen. Voor de activiteit is het wel belangrijk dat je je tijdig aanmeldt, maar dat staat altijd duidelijk vermeld op de flyer die je vooraf ontvangt. Als je te laat bent met aanmelden dan kunnen we helaas niets meer voor je betekenen; er moet namelijk vooraf veel georganiseerd worden. Daar moeten we streng in zijn. Wil je naar de chill komen dan is er vooraf een aanmelding nodig. (tijdstip van komen en gaan is vrij).

Inhoud van de chill
Tijdens de chill kun je anderen ontmoeten en samen leuke activiteiten ondernemen, zoals biljarten, darten, gamen, gezelschapsspelletjes, enz. Maar gezellig met anderen kletsen hoort er natuurlijk ook bij. Meestal wordt er iets lekkers gebakken, wat later gezamenlijk wordt opgegeten. Tijdens de chill zorgen wij voor iets drinken en een kleine versnapering. De chill start om 13:30 uur (later aansluiten mag ook). We eindigen om 16:00 uur. We vragen per keer een kleine bijdrage voor de gemaakte kosten. We maken gebruik van de locatie D’n Achterum aan de Voorsteweg 9 te Eersel.

Activiteit
De activiteit is altijd outdoor. Er is een activiteitenoverzicht zodat je kunt zien wat er wanneer te doen is. De kosten voor de activiteit en vervoer zijn voor eigen rekening; dit zal per activiteit verschillend zijn (staat op de flyer vermeld). We verzamelen bij D’n Achterum, maar soms is het gemakkelijker voor je om rechtstreeks te gaan. Dit moet je bij de aanmelding dan duidelijk vermelden. Ook hier proberen we het tijdstip van 13:30-16:00 uur aan te houden, maar afhankelijk van de activiteit kan dit ook eerder of later zijn. Let hier dus goed op!

Ouders
Soms doen we een beroep op je ouders. Dit gebeurt als we veel vervoer nodig hebben of veel ondersteuning bij de begeleiding. Deze oproep staat altijd vermeld op de flyer en we gaan er vanuit dat iedere ouder zich een keer inzet zodat we ook een saamhorigheidsgevoel opbouwen. De vrijwilligers van de DKS hebben altijd de organisatorische verantwoordelijkheid.

Onze verwachting van deelnemers
Op de eerste plaats aanvaardbaar gedrag maar mede deelnemers en begeleiders. Wij sluiten niemand buiten. Roken doen we liever niet, anders buiten en alcohol en energiedrankjes zijn taboe tijdens onze bijeenkomsten. Wij houden ons aan de huisregels voor gebruik van D’n Achterum, welke je hierna kunt lezen.

Huisafspraken
Van ieder aanwezige wordt verwacht dat hij andere aanwezigen met respect behandelt;
Zich als gast gedraagt en normale sociale regels in acht neemt; zo is het normaal om een eigen kopje kopje/thee op te ruimen, geen voeten op tafel of stoel leggen, niet liggen slapen, enz.;
Het is verboden om alcoholische dranken, energiedrankjes en/of drugs te bezitten of te gebruiken;
Ook mag men niet onder invloed van deze middelen zijn;
Agressie is niet toegestaan; dit geldt voor fysiek geweld en verbale (gesproken) agressie;
Wij tolereren geen discriminerende, kwetsende en/of seksistische opmerkingen;
Roken is buiten toegestaan: bij voor voorkeur niet tijdens de chill;
Er wordt geen handel gedreven en er worden geen leningen verstrekt op de locaties van D’n Achterum;
Iedereen dient op een zorgvuldige en veilige manier om te gaan met de apparaten die zich in de locatie van D’n Achterum bevinden;
Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen;
Voor het indienen van een klacht: rechtstreeks bij de stuurgroep van De Kempen Specials;
Wij spreken elkaar aan op deze huisregels.

Regels voor deelnemers aan activiteiten
 Wij proberen voor ieders interesse jaarlijks een passende activiteit te bieden.

 • Deelname is op eigen risico;
 • Er kan een hulphond aanwezig zijn bij de deelnemers;
 • Aanmelden activiteit via de website www.dekempenspecials.nl;
 • Duidelijk aangeven of dat je rechtstreeks gaat of via D’n Achterum;
 • Je daar ook aan houden…of tijdig melden bij de organisator;
 • Ook vragen of opmerkingen, te laat zijn of toch verhinderd, neem dan contact op met de organisator van die dag;
 • Aanmelden is ook betalen, ook als je niet komt(ook bij ziekte); de kosten voor De Kempen Specials gaan gewoon door;
 • Soms word er ook geld uit de donatie pot bijgelegd om de activiteit te bekostigen, ook deze kosten moeten worden vergoed;
 • Afzeggingen persoonlijk, via ouders/begeleiders altijd telefonisch; het mobiele nummer van de flyer gebruiken;
 • Als ouders/begeleiders de deelnemer komen halen na een evenement en niet op tijdig aanwezig kunnen zijn, graag overleg met begeleiding zodat er afspraken gemaakt kunnen worden of de deelnemer alleen mag wachten tot ophalen of wachten met begeleiding. (altijd willen wij een bevestiging via app);
 • Voor de chill/activiteit geeft deelnemer zelf aan als er bijzonderheden zijn, bijv. ziekte of specifieke andere zaken waar wij van op de hoogte moeten zijn;
 • Ouders/verzorgers kunnen met organisator bellen indien nodig;
 • Van ouders/verzorgers wordt verwacht om zich regelmatig in te zetten, door middel van rijden of mee begeleiden;
 • We gedragen ons netjes, zodat andere mensen ons niet als storend ervaren; wij zijn namelijk meestal met een grote groep;
 • Met gepast geld betalen;
 • Zorg dat je altijd goed op tijd bent; we kunnen niet blijven wachten;
 • Er word een kleine bijdrage gevraagd voor de vervoerskosten van de chauffeurs;
 • Het is verboden om alcoholische dranken, energiedrankjes en/of drugs te bezitten of te gebruiken door deelnemer en begeleiders (voorbeeldfunctie).