info nieuwe leden KIDS (7 t/m 12 jaar)

Op de eerste plaats van harte welkom bij De Kempen Specials KIDS
Wie zijn wij? Wij zijn een aantal vrijwilligers (ouders/ervaringsdeskundigen) die jullie leuke activiteiten in jullie vrije tijd aan willen bieden. Ons doel is de sociale contacten voor jullie met andere kinderen met een diagnose in het autistisch spectrum te vergroten. Immers die anderen begrijpen jou en je gedrag. De ervaring leert dat het soms voor jullie moeilijk is om contact te hebben met leeftijdsgenoten. Nou…….., daarom zijn wij er speciaal voor jullie. Je kunt je veilig voelen bij je mede clubgenoten en dat is super belangrijk. Een keer per maand komen wij op zaterdag of zondag in de ochtend of middag bij elkaar om samen een activiteit te ondernemen. Dit vindt plaats op de tweede zaterdag of zondag van de maand. Een enkele keer kan de activiteit i.v.m. beschikbaarheid op een andere dag vallen, dit wordt dan ruim van tevoren gecommuniceerd. Het kan ook voorkomen dat een dag op een feestdag of midden in de schoolvakantie valt, dan kan besloten worden een andere dag te kiezen of de activiteit voor die dag te laten vervallen.

Voor de activiteit is het belangrijk dat je je tijdig aanmeldt, maar dat staat altijd duidelijk vermeld op de flyer die je vooraf ontvangt. Als je te laat bent met aanmelden dan kunnen we helaas niets meer voor je betekenen; er moet namelijk vooraf veel georganiseerd worden. Daar moeten we streng in zijn.

Activiteit
De activiteit zal soms in de locatie D’n Achterum  plaatsvinden en soms elders (afhankelijk van de activiteit). Er is een kwartaaloverzicht zodat je kunt zien wat er wanneer te doen is. De kosten voor de activiteit zijn voor eigen rekening; dit zal per activiteit verschillend zijn (staat op de flyer vermeld). Je krijgt van ons te horen waar we verzamelen. We proberen de activiteit van 14:00 tot 16:00 uur te laten plaatsvinden, maar afhankelijk van de activiteit kan dit ook eerder of later zijn. Let hier dus goed op!

Ouders
Bij elke activiteit vragen we een van je ouders om je te vergezellen. Dit is fijn voor jou, omdat dit een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid biedt. Je ouders kennen je het beste en weten hoe ze je goed kunnen begeleiden bij een activiteit. Ze zien ook aan je hoe je je voelt en kunnen je goed ondersteunen als dit nodig is. Ook is het handig als je ouders mede voor vervoer kunnen zorgen of ondersteunen bij de begeleiding. We gaan er vanuit dat iedere ouder zich een keer inzet zodat we ook een saamhorigheidsgevoel opbouwen. De vrijwilligers van DKS KIDS hebben altijd de organisatorische verantwoordelijkheid.

Onze verwachting van deelnemers
Op de eerste plaats verwachten we aanvaardbaar gedrag naar mede deelnemers en begeleiders. Wij sluiten niemand buiten. Mochten er ouders zijn die roken, dan kan dit alleen buiten. Alcoholgebruik is (ook voor ouders) niet toegestaan. Wanneer een activiteit bij de locatie D’n Achterum plaats vindt, houden we ons aan de huisregels van D’n Achterum.

Regels voor deelnemers aan activiteiten van DKS KIDS
De activiteiten worden georganiseerd voor kinderen met autisme met een normale begaafdheid. Leeftijd van deze kinderen is 7 t/m 12 jaar; De leeftijden van de groepen is een indicatie, wij gaan daar flexibel mee om zodat het voor elk persoon passend is.
Als je 13 jaar of ouder wordt, vindt er overleg plaats of je nog bij de KIDS past. Als dat zo is mag je daar activiteiten blijven doen. Bij de TEENS groep mag een van je ouders daar steeds bij aanwezig zijn, tot dat je zelfstandig met hun activiteiten mee kan doen. We zorgen voor een goede overgang van KIDS naar TEENS.

 • Deelname is op eigen risico;
 • Er kan een hulphond aanwezig zijn bij de deelnemers. Ook kan er een hulphond in opleiding aanwezig zijn bij een van de vrijwilligsters.
 • Een kind wordt altijd vergezeld door een van zijn/haar ouders tijdens de activiteiten;
 • Aanmelden kan via de website www.dekempenspecials.nl;
 • Voor vragen of opmerkingen, te laat zijn of toch verhinderd, graag contact opnemen met de organisator van die dag;
 • Aanmelden is ook betalen, ook als je niet komt(ook bij ziekte); de kosten voor De Kempen Specials KIDS gaan gewoon door;
 • Soms word er ook geld uit de donatie pot bijgelegd om de activiteit te bekostigen, ook deze kosten moeten worden vergoed;
 • Afzeggingen gebeuren persoonlijk via een van je ouders en altijd telefonisch; het mobiele nummer van de flyer gebruiken;
 • Voor de activiteit geeft een van je ouders aan of er bijzonderheden zijn, bijv. ziekte of specifieke andere zaken waar wij van op de hoogte moeten zijn;
 • Van ouders/verzorgers wordt verwacht om zich regelmatig in te zetten, door middel van rijden of mee begeleiden;
 • We gedragen ons netjes, zodat andere mensen ons niet als storend ervaren; wij zijn namelijk meestal met een grote groep;
 • Met gepast geld betalen bij aanvang van de activiteit;
 • Zorg dat je altijd goed op tijd bent; we kunnen niet blijven wachten.