Rotaryclub Bladel, Reusel – De Mierden

Wij, Rotaryclub Bladel Reusel-de Mierden, willen iets betekenen voor mensen in de Kempen die dat het hardst nodig hebben. Zo steunde onze Rotaryclub o.a. de Voedselbank Bladel met de aanschaf van een nieuwe bus en konden wij Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen. In 2011 een cheque overhandigen van € 20.000,-. Dit bedrag is mede mogelijk gemaakt door verdubbeling van het door ons gerealiseerde bedrag door Cordaid. Met dat geld waren veel Kempische kinderen geholpen. De opbrengst van € 10.000,- van de Kempenrally 2012 besteden we in mei 2013 aan een Kinderdroomdag waarbij we 150 kinderen een onvergetelijke dag gaan bezorgen. In 2016 heeft de Kempen Specials heeft een mooie cheque van 1800 euro gewonnen om uitdagende workshops te organiseren voor jongeren met autisme.

Maar het gaat niet alleen om inzamelen en doneren van geld. Jaarlijks organiseren wij voor bewoners van verschillende verzorgingshuizen in de Kempen een Muziekmiddag waar enkele honderden mensen op afkomen. Bedrijven en organisaties op zoek naar een origineel eindejaarsgeschenk voor personeel of relaties bestellen bij ons feestelijke Bubbelboxen, met de opbrengst daarvan dragen we bij aan de Rotary Rode Kruis Boottocht van Rotary Son en Breugel. Bij gezinnen die in de donkere decembermaand een steuntje in de rug kunnen gebruiken, laten wij Kerstpakketten bezorgen.

Een Rotary Club is een serviceclub. Het is een particuliere organisatie waarin mensen vanuit vriendschap zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding op vrijwillige basis een verscheidenheid aan initiatieven ondernemen ten behoeve van de samenleving, veelal in de vorm van gezamenlijke inzet en/of fondsenwerving.

Rotary clubs zijn vriendenclubs, die veel aandacht besteden aan het bevorderen van eigen morele waarden in functie en beroep, maar ook aan de onderlinge band. Met als basis vriendschap en onderling vertrouwen kan effectiever worden opgetreden.

Rotary richt zich op die mensen als individu, maar ook op organisaties die zich daarvoor inspannen. En dit ongeacht ras, huidskleur, afkomst, politieke of godsdienstige overtuiging. Onpartijdig dus, maar uiteraard wel steeds in overeenstemming met de wet.